Cybersecurity Management, Cyber Sovereignty, Transparency VS. Privacy, Data Governance

Cybersecurity Management, Cyber Sovereignty,
Transparency VS. Privacy, Data Governance

Articles by Prinya

Cybersecurity/Privacy Trends

Cybersecurity/Privacy Trends

Top Ten Cybersecurity & Privacy Threats and Trends 2024

Cyber Defense Initiative Conference 2023 (CDIC 2023) ปิดฉากลงอย่างสมบูรณ์ งานในปีนี้ทำลายสถิติในรอบ 22 ปี โดยเป็นปีที่มีผู้เข้าร่วมสัมมนามากที่สุด และมีเวนเดอร์มาร่วมออกบูธแสดงสินค้าและบริการมากที่สุด นับเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง และในโอกาสเดียวกันนี้ บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด ผู้จัดงาน CDIC ได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คุณ

Cybersecurity/Privacy Trends

Top Ten Cybersecurity & Privacy Threats and Trends 2023

ในโอกาสที่มีการจัดงานสัมมนา Cyber Defense Initiative Conference (CDIC) ของทุกๆ ปี ผู้เขียนจะออกคาดการณ์ 10 แนวโน้มของปีถัดไป หรือที่เรียกว่า Top Ten Cybersecurity & Privacy Threats and Trends 2023 นอกเหนือจากที่กล่าวในงาน ผู้เขียนยังนำมาถ่ายทอดไว้ในเว็บไซต์ ซึ่งประกอบไปด้วย Trend

Cybersecurity/Privacy Trends

เปิดมุมมอง “Digital Risk & Digital Inequality” แนวโน้มใหม่กำลังเปลี่ยนโลกดิจิทัลอย่างสิ้นเชิง

ปัจจุบัน “Digital Transformation” กำลังปฏิวัติโลกครั้งใหญ่ เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ มิติ แม้มองแค่มิติทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพียงด้านเดียว ก็พบว่ายังมีอีกหลายแง่มุมที่ “คน องค์กร และประเทศ” จะต้องรู้ และตามให้ทัน การเปลี่ยนแปลงที่รุกคืบเข้ามาทุกขณะ พื้นฐานสำคัญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ต้องรู้และตามให้ทันนับจากนี้ไปมี 2 เรื่องใหญ่ๆ ได้แก่ 1. From Cyber Risk to Digital Risk

Cybersecurity/Privacy Trends

“Unknown Unknowns” หลักคิดระดับโลกที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

เพื่อให้ “ตระหนักและเข้าใจ” ความจริงที่มีเพียงหนึ่งเดียวของปัญหาภัยไซเบอร์ที่เราแก้กันไม่ตกเสียที “Unknown Unknowns” คืออะไรและเกี่ยวอะไรกับ “ตระหนักและเข้าใจ” (Aware and Understand) ในบทความนี้จะมาอธิบายหลักคิดในระดับโลก เพื่อให้รับรู้และนำมาใช้ในมิติที่เกี่ยวข้องกับภัยไซเบอร์ที่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ ผู้เขียนขออธิบาย “Unknown Unknowns” จากหลักคิดของ Mr. Donald Rumsfeld อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐสองสมัย ที่ท่านได้กล่าวไว้ว่า “เราไม่รู้ว่า เรายังไม่รู้อะไรอีกมาก” นั้นมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน มาขยายความให้ผู้อ่านทุกคนได้รู้ลึกเห็นความชัดเจนยิ่งขึ้น

Cybersecurity/Privacy Trends

The Top Ten Cybersecurity and Privacy Threats and Trends 2022-2024

แนวโน้มและทิศทางภัยด้าน Cybersecurity และ Privacy ปี 2565-2567 ทุกๆ ปี ภายในงานสัมมนาประจำปี CDIC (Cyber Defense Initiative Conference) ผมจะประกาศ 10 แนวโน้มทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทย ซึ่งผมได้ทำการศึกษาวิจัยจากสถานการณ์และแนวโน้มทั่วโลก จากนั้นจะนำข้อมูลมาวิเคราะห์เป็นแนวโน้มของประเทศไทย สำหรับปีนี้ได้วิเคราะห์ออกมาเป็นแนวโน้มของ 3 ปีนับจาก คือ “The Top

Cybersecurity/Privacy Trends

บทวิเคราะห์เจาะลึก Top Ten Trends Cybersecurity & Data Privacy 2021 เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของผู้บริหารระดับสูงในปี 2022

ในทุกๆ ปี แนวโน้มด้านเทคโนโลยีและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ มีการเปลี่ยนแปลงและเกิดสิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา วันนี้เราจะกล่าวถึง Top Ten Trends Cybersecurity & Data Privacy 2021 เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของผู้บริหารระดับสูงในปี 2022

Cybersecurity/Privacy Trends

จาก Digital Economy ไปสู่ Data Economy

ทุกวันนี้เรารู้สึกว่าชีวิตมีความสะดวกสบาย ซึ่งในความเป็นจริงเรากำลังถูกเทคโนโลยีขั้นสูงวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยโลกกำลังก้าวสู่ Data Economy ซึ่งคนถูกละเมิดความป็นส่วนตัว สิ่งที่รัฐบาลต้องตระหนัก คือการสนับสนุนให้ประชาชนมี “Digital Literacy” เพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อการตลาดแบบไฮเทค

Cybersecurity/Privacy Trends

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ e-Money Fintech Bitcoin และ Blockchain

ในยุคที่เรากำลังเข้าสู่กระแสของ “Crypto Economy” ที่ควรต้องเร่งศึกษา เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปรับใช้ในอุตสาหกรรมการเงิน โดยในเบื้องต้นต้องเข้าใจ e-Money, Fintech, Bitcoin และ Blockchain ให้ท่องแท้ และเข้าใจสภาพแวดล้อม “Internet of Value” ด้วย

Cybersecurity/Privacy Trends

10 แนวโน้ม ทิศทางภัยไซเบอร์ในปี 2019 (ตอนจบ)

ในบทความตอนสุดท้ายนี้ จะได้กล่าวแนวโน้มอนาคตถึง 2 เรื่องอันตราย ที่ควรทราบ เพื่อการเตรียมพร้อมรับมือ คือ 9. ภัยจากความเข้าใจผิดในเรื่อง “Cryptocurrency” และ “Blockchain” และแนวโน้มที่ 10. ภัยจากการทุจริตในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

Cybersecurity/Privacy Trends

10 แนวโน้ม ทิศทางภัยไซเบอร์ในปี 2019 (ตอนที่ 3)

บทความนี้เป็นตอนต่อเนื่องซึ่งกล่าวถึงทิศทางภัยไซเบอร์ ปี 2019 กับแนวโน้มที่ 6-8 โดยแนวโน้มที่ 6. ภัยจากความเข้าใจผิดในธรรมชาติของสภาวะไซเบอร์ 7. ภัยจากการต่อเชื่อมอุปกรณ์กับระบบอินเทอร์เน็ตอย่างไม่ระมัดระวัง ทำให้เสี่ยงต่อการถูกโจมตีทางไซเบอร์ และ 8. ภัยจากการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในด้านมืด